Notify Message
Forums
Page 1
Search
#14197587 Aug 23, 2019 at 01:19 PM
Site Admin
4 Posts
[SVENSKA]

*Nolltolerans mot rasism
*Inget hat
*Respektera varandra
*Använd ett moget språk
*Var vänlig mot guild medlemmar, men även mot andra på servern.
*Ingen ninja loot mot medlemmar eller någon annan på servern.

Följs inte reglerna kan vederbörande få en varning eller en kick ur guilden.


[ENGLISH]

*No racism
*No hate
*Respect each other
*Mature language
*Be polite to guild members and others on the server
*No ninja loot towards guild members or any other player on the server

If you violate the rules it may result in a warning or a kick from the guild.


+0
Page 1