Notify Message
Forums
Page 1
Search
#14189924 Aug 12, 2019 at 10:09 PM · Edited 12 months ago
Site Admin
4 Posts
[SVENSKA]
Guildmedlemmar från rank Member och uppåt, dvs. GM, Class Leader, Officer och Member kommer att ha lika stor möjlighet att rolla på items. Main tank med följd av off tank kommer att ha prio på det gear som droppas för dom. Detta för att kunna göra större framsteg på ett effektivare sätt. Vi kommer att försöka att tilldela drops till den som behöver den mest för att stärka gruppen, dvs. "BiS" Best in Slot.

Alla nya medlemmar kommer att börja med rank "Trail". De är trails i två raids alt. i tre veckor innan de de blir uppgraderade till rank Member.

Om guilden saknar tillräckligt med folk till raids och behöver bjuda in många nya medlemmar till raidsen så kommer de ha lika stor chans till loot som resten av oss andra.

[ENGLISH]
Guild members from rank Member and up (GM, Class Leader, Officers, Members) will have the same opportunity to collect drops. Main tank, followed by off tank will have
priority on drops they need. We will try to give the drop to the one that needs it the most to strengthen the guild ("BiS" Best in Slot)

All new guild members will begin with the rank "Trail". They will be trails under two fully complete raids, or members of the guild for three weeks or more until they get promoted to rank Member.

If the guild lacks a lot of players and therefore requires to invite new members then they will have the same opperunity to collect loot as the rest of us.
+0
Page 1